Mobirise

In 2019 werd door Yvette Roke de samenwerking opgezocht met TNO. De door hun eerder ontwikkelde app ‘How am I’ werd omgevormd tot het prototype van SAM. Dit werd gedaan op basis van interviews over de wensen en verwachtingen van 15 cliënten van Emerhese met een langdurige behandelgeschiedenis.
Deze testversie werd onderzocht bij dezelfde groep cliënten en leverde positieve resultaten: een vermindering in de dagelijkse ervaren stress, verbeterde copingvaardigheden en een toegenomen kwaliteit van leven. Tenslotte kon bij 10 van de 15 cliënten de behandeling worden afgerond. Inmiddels wordt SAM onderzocht bij 35 nieuwe gebruikers en wordt er onderzocht of de toevoeging van fysieke metingen (bij 2o nieuwe en oude gebruikers) in de vorm van smartwatch data nuttig is.  

Ons wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebruik van SAM belangrijke effecten heeft:

  • Stressvermindering
  • Verbeterde zelfredzaamheid
  • Verbetering van kwaliteit van leven

Het onderzoeksteam

Mobirise

Hoi! Mijn naam is Kirsten Hoeberichts en ik ben als promovenda betrokken bij het project SAM.

Dit betekent dat ik mij vooral bezighoud met het wetenschappelijk onderzoek rondom de app SAM.
Sinds november 2020 werk ik bij GGz Centraal, gedeeltelijk als arts en deels als promovenda. Ik vind het ontzettend leuk en leerzaam om het wetenschappelijk onderzoek te combineren met werken als arts met mensen. Ik ben betrokken geraakt bij SAM tijdens de laatste fase van mijn studie geneeskunde. Voor mijn afstudeerscriptie was ik op zoek naar een praktijkgericht onderzoek, waarbij men probeerde een verschil te maken voor de cliënt. Dit is exact wat ik vond bij het project SAM van Yvette Roke.

Na de eerste studie van SAM zag ik het positieve effect dat de app had bij mensen met autismespectrumstoornis. Ik realiseerde mij dat ik graag betrokken wilde blijven om de SAM app verder te ontwikkelen en te onderzoeken of mensen met andere psychiatrische stoornissen ook baat kunnen hebben bij een soortgelijke app. Vandaar dat ik samen met Peter van Harten als promotor en Yvette Roke als copromotor een passend promotie onderzoekplan op het opgesteld.
Ik kijk ernaar uit om mij, samen met het enthousiaste projectteam SAM, komende jaren in te zetten om ervaren stress te verminderen. 

drs. Kirsten Hoeberichts

Mobirise

Ik werk sinds 1998 met veel plezier bij GGz Centraal. Eerst als A-opleider, daarna als directeur en nu als hoofd van het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2010 ben ik hoogleraar bij de universiteit van Maastricht. GGz centraal is heel stimulerend en faciliterend in innovatieve en wetenschappelijk projecten die direct ten goede komen aan de patiëntenzorg. De e-health tool SAM (Stress Autism Mate) is daarvan een goed voorbeeld. Management van stress is voor volwassenen met autisme vaak een groot probleem. Ze voelen het slecht aankomen en kunnen er geblokkeerd door raken. Als stress de baas wordt, heeft dat een negatieve invloed op de levenskwaliteit. Met deze e-health tool krijgt de patiënt weer zelf de regie en wordt de stress beheersbaar.

Ik ben al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van deze e-health tool en nu ook als promotor van Kirsten Hoeberichts, (arts) die haar promotieonderzoek richt op stress als symptoom bij psychiatrische stoornissen bij zowel autisme als andere psychiatrische stoornissen. Ze werkt aan de ontwikkeling van STAPP (stresssignaleringsapp) die patiënten ondersteunt bij de detectie, monitoring en omgaan met ervaren stress. Een innovatief en uitdagend wetenschappelijk project. Met Yvette Roke als inspirerende en bezielende kartrekker en samenwerkingverbanden met TNO en Eagle Science streven we naar een baanbrekend onderzoek waarbij deze e-health tool echt een verschil kan maken.

Peter van Harten

Mobirise

Mijn naam is Frank Damen. Sinds 1994 werk ik bij GGZ Centraal, eerst als verpleegkundige, later als SPV en in 2020 ben ik gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist.
Mijn eerste leerjaar was bij Emerhese, centrum voor autisme, in Amersfoort. Daar hoorde ik van het project SAM en de ontwikkeling van de SAM-app voor de doelgroep autisme. Het zelf leren managen van klachten door patiënten heeft altijd mijn interesse gehad. Het leidt tot toename van stabiliteit en maakt de patiënt zelfstandiger en minder afhankelijk van hulpverlening. Het gebruik van SAM levert hier een bijdrage aan. Ik ben in gesprek gekomen met Yvette Roke, de projectleider en heb me aangesloten bij het onderzoek. Kirsten Hoeberichts begeleid mij hierbij.Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaring van de gebruikers van SAM in het herkennen van en leren omgaan met stress. Door het interviewen van deelnemers aan het onderzoek hoop ik positieve en negatieve ervaringen in het gebruik van SAM te leren kennen. Ook hoop ik te horen dat SAM leidt tot een verbetering van vaardigheden om met stress om te gaan. Met deze kennis kan SAM verder ontwikkeld en verbeterd worden. 
Deelnemers aan dit onderzoek worden via behandelaren van Emerhese en van Karakter GGZ gezocht.

Frank Damen

Built with Mobirise bootstrap web theme